Dette pga. at det er Kristi himmelfartsdag, så da blir det ingen friidrettstrening!