Mandag 21 April (2. påskedag) starter vi opp med utendørs friidrettstreninger.

For den yngste gruppa (ca 6-10år) blir det en trening i uka: Mandager kl. 18.00 – 19.30
For treningsgruppa fra 11 år og oppover blir det to treninger i uka: Mandag og Torsdag kl. 18.30 – 20.00

Wenche Guldseth Fortsetter som trener fro den yngste gruppa. Der blir det fokus på lekbetont aktivitet, med innslag av rene friidrettsøvelser.

Treningsopplegg for gruppa fra 11 og oppover :

Egil Steinar Slind og Bjørn Hoven er trenere for denne gruppa.
Det blir lagt opp til å variere mellom tunge og lette treningingsperioder (uker), så de punktene det står “Tung/Lett” bak vil variere i intensitet avhengig av om vi er inne i tung eller lett uke!

Mandager:
* Felles Oppvarming  —->  Løpeteknikk
* Løpetrening – Tung/Lett
* Kast / Hopp

Torsdager:
* Felles Oppvarming  —->  Styrke / Spenst
* Løpetrening – Tung/Lett
* De fra 15 år og oppover kan selv velge hva de vil trene på siste del av treninga. (spesialisering)
* De yngre fortsetter med forskjellig løpetrening resten av økta.  – Tung/Lett