Styret i Selbu IL Friidrett

Leder:      Kjersti Gunnersen Aspaas           tlf: 97988807    e-post: kjgunner@online.no
Nestleder: Ingfrid Toril Svendgård               tlf: 930 83 039

Kasserer: Grete Helen Mogård                       tlf: 990 41 711  e-post: 
Sekretær: Ragnhild Beckstrøm                       tlf: 924 83 280