Styret i Selbu IL Friidrett

Leder:      Bjørn Hoven                              tlf: 971 20 774
Nestleder: Kjersti Gunnersen Aspaas           tlf: 939 99 239    e-post: kjgunner@online.no

Kasserer: Grete Helen Mogård                       tlf: 990 41 711  e-post: 
Styremedlem/Sekretær: Per Arne Kosberg  tlf: 977 30 083