Styreleder: Hans Christian Aasen / Mobil: 47859911 / E-post:hans.christian.aasen@norbit.com
Nestleder: Lars Sletne/ Mobil: 97568626
Kasserer:  Sanna Kjeøy / E-post: kasserer.hb@selbuil.no
Sekretær: Kerstin Rolseth / Mobil: /  E-post:   handball@selbuil.no
Arrangementsansvarlig
Lotteriansvarlig: Rita Lillian Bekkensten/ Mobil:41680896 / E-post:rita.lillian73@hotmail.com

Sportslig leder bredde: Gunn Kari Holten / Mobil: 91788028 / E-Post:  bredde.hb@selbuil.no
Sportslig l
eder senior: Tove Karin Lien/ E-post: senior.hb@selbuil.no
Selbuhallen/årsavslutning: Tove Kulset / Mobil: 
Organisasjonskoordinator: Anne Fallmyr/ Mobil: 95186732
Kontaktperson mini: Åshild Stokstad/Mobil: / Epost: Aashild.stokstad@gmail.com

Vara styremedlem: Margrete Moen/E-post: Margrethe_moen@hotmail.com
Materialforvalter: Torunn D Weiseth/Mobil: 92679528  /E-post: Torunn_80@hotmail.com
Dommerkontakt: 


Valgkomite: Ingrid Aashaug Fremo  /Anne Berit Lien 
Varamedlem valgkomite: Per Anders Aune- 97669120


Levert av