Vi ønsker å gratulere Mali Ingeborg Vollan Marstad med at  hovedutvalg bygdautvikling tildelte Grete Ingeborg Nykkelmos Idrettsfond 2013 til Mali Ingeborg Vollan Marstad og Oda Uthus.
Les mer her; http://www.nearadio.no/v/a/mali-og-oda-faar-idrettsstipend-7876/