Friidrettsgruppa er en underavdeling av Selbu IL og utøverne må derfor være medlem av hovedlaget. Ta kontakt med styret i Selbu il friidrett eller Selbu IL om du ønsker å bli medlem.